Tin tức

Lịch trình xe buýt Ecopark

Lịch trình xe buýt Giai đoạn 1 Ecopark – Hà Nội

Lịch trình xe buýt Giai đoạn 2 Ecopark – Hà Nội

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐỊNH VỊ XE BUS

Bước 1: Truy cập vào trang www.ecopark.vnetgps.com

Bước 2: Đăng nhập với các thông tin sau:
– Username: ecopark
– Password: ecopark2014

Bước 3: Lựa chọn xe bus cần theo dõi

lich trinh xe buyt ecopark